Thay đổi màu sắc

thông báo

kê khai đăng ký phục vụ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Long Giang, thị xã Phước Long ( đợt bổ sung)

Số kí hiệu 32/TB-UBND
Ngày ban hành 12/06/2023
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Cao Thanh Điềm

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LONG GIANG
Số:      /TB-UBND
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Giang, ngày  09  tháng 6 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Về việc kê khai đăng ký phục vụ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Long Giang, thị xã Phước Long ( đợt bổ sung)
 
 
 

Căn cứ quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Căn cứ Kết quả kê khai đăng ký phục vụ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 01 trong năm 2022; qua rà soát còn một số thửa đất chưa thực hiện đăng ký.
Nay Ủy ban nhân dân xã Long Giang phối hợp với đơn vị đo đạc triên khai tổ chức đăng ký đất đai đợt bổ sung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất tọa lạc tại xã Long Giang, thị xã Phước Long nhưng chưa thực hiện đăng ký đất đai đợt 01. Thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể như sau :
Thời gian tổ chức đăng ký : từ ngày 16/6/2023 đến ngày 18/6/2023
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, thứ 7 và chủ nhật vẫn làm việc bình thường.
Địa điểm : Tại hội trường thôn Nhơn Hòa 1.
UBND xã Long Giang thông báo cho toàn thể nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng đất trên địa bàn xã Long Giang biết, chưa thực hiện đăng ký đợt 1 đến đúng địa điểm và thời gian để đăng ký đất đai  phục vụ cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất.
Mọi chi tiết liên quan đến đăng ký cấp GCNQSD đất vui lòng liên hệ số điện thoại 0989235456 (Duẩn). Nếu chủ sử dụng đất nào không đến kê khai đăng ký thì mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
- CT-PCT UBND xã ;                                                                        CHỦ TỊCH
- Công chức địa chính xã ;
- Đài truyền thanh xã ;
- Trưởng các thôn ;
- Lưu VT./.
                                                                      


 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây